Zapustit kořeny hluboko pod zemi

Rychlá doba a shon občas způsobí, že jsme najednou zahaleni do jakési iluze toho, co je důležité. Dopravní zácpy, stres v práci, hluk města i čísla na složenkách. To všechno způsobuje, že najednou nevnímáme sami sebe v plynutí času, v koloběhu roku a v neustálém proměňování přírody. Roční doby se okolo nás mění jako kulisy v divadle a naše životy se jako kyvadlo houpou od Vánoc k období léta, mezi dvěma mezníky, na které se těšíváme.

            Vnímání přírody, krajiny, půdy, slunce, větru a deště je však něco, co se netýká pouze naší schopnosti vnímat krásu. Otevřené oči, nastražené uši i nos nám připomínají ještě něco mnohem důležitějšího – že v přírodě vzniká naše obživa v podobě zeleniny, ovoce a dalších plodin. Tedy toho, co nám skutečně propůjčuje život. Touto optikou nemůže být jídlo pouhými objekty na policích v supermarketu.

            Proto všechny potraviny, které projdou naším obchodem, pečlivě vybíráme. Záleží nám nejen na tom, v jakých podmínkách suroviny rostly ale i na tom, kdo o jejich prospívání pečoval a jak se staral o půdu, ve které klíčí. Věříme, že certifikáty Bio a Demeter, které podléhají každoročním neplánovaným auditům, mohou být dobrou cestou. Ještě důležitější je pro nás však člověk, který potraviny pěstuje nebo zpracovává.

Vytváření vztahu k půdě a k člověku na ní stojícím. Hledání pojmu příroda, zemědělství, hospodaření, hledání a nalézání člověka, lidskosti v koloběhu roku a života. Co jsou síly, které utváří život v člověku, ve zvířatech, v rostlinách. Nu postupně se snažit hledat tyto otázky, to bylo prvotní co napomáhalo vytvářet vztah a hledat obsah. Ten obsah byl organický a ten obsah byl organismus. A ten organismus se pomalu začal skrze nás utvářet, začal vznikat. A my jsme se pomalu o něj začli starat a budovali jsme si vztah a ten vztah začal v nás vytvářet odznova ty pojmy. Ty pojmy samy v sobě nesly odpovědi na ty otázky a hlavně stále je nesou a naplňují novými otázkami…”

            Tyto krásné věty se dočteme na stránkách obecně prospěšné společnosti Svobodný statek na soutoku, ze které odebíráme zeleninu do obchodu i ve formě pytlů v rámci komunitou podporovaného zemědělství. Tato společnost, která se prostřednictvím pěstování zeleniny snaží do dnešní doby navrátit kontakt s koloběhem ročních období i spojení s půdou, vznikla na základech hnutí Camphill. Co takové hnutí vlastně znamená? Představuje komunitu lidí běžných s lidmi se speciálními potřebami, kteří vedle sebe žijí a pracují v rodinné atmosféře. Základy hnutí můžeme najít v léčebné pedagogice Rudolfa Steinera, který kromě jiného dbal na zdraví a prospívání půdy a založil takzvané biologicko-dynamické zemědělství (dnes opatřené certifikátem Demeter). Camphill díky úrodě získává nejen vlastní obživu, ale i prostředky z jejího prodeje. Svobodný statek na soutoku je v běžném provozu součástí zapsaného spolku Camphill a naopak. Oba subjekty se doplňují, přesto je však třeba je od sebe rozlišovat.

            Obecně prospěšná společnost Svobodný statek na soutoku byla založen proto, aby: ozdravila krajinu, společnost a postavení zemědělce v nich; utvořila svobodný statek založený na principech bio-dynamického zemědělství; vytvořila prostor pro pracovní, poznávající a sociální setkávání lidí na statku; konala a utvářela se smyslem pro krásu a pravdivost; ve svém úsilí navázala na podněty a práci Rudolfa Steinera a Karla Königa, a na zemědělský odkaz Eugena Krause.

            Statek vznikl, “aby ozdravil krajinu, společnost a postavení zemědělce v nich…” Co si vlastně pod takovými slovy představit? V první řadě se jedná o pěstování plodin způsobem šetrným jak vůči půdě, životnímu prostředí a krajině, tak vůči zdraví lidí. Neméně důležitý je však vztah zemědělce se společností. My dnes netušíme, kde zelenina ze supermarketu rostla. Průmyslové zemědělství pěstuje plodiny na obrovských lánech polí, po kterých jezdí ohromné stroje aby sklidily tuny zeleniny ošetřené pesticidy a hnojené syntetickými hnojivy. O nějakém “přirozeném koloběhu” či “vztahu” k půdě a ke člověku, který v ní pěstuje jídlo, nemůže být rozhodně řeč. Proti průmyslovému pěstování potravin stojí drobní zemědělci, kteří mají ke své půdě vztah. Vztah, který chtějí budovat i směrem ke svým spotřebitelům.

            A protože je práce zemědělce těžká kromě jiného také v tom, že ho každý rok čeká nejistota zda zaprší (která se rok od roku zvyšuje), zda se přežene přes pole škůdce úrody či bude dostatek zákazníků, mnozí z nich se rozhodli založit takzvané komunitou podporované zemědělství (zkráceně KPZ). Jak takový systém vlastně funguje? Zemědělce podporuje v jeho činnosti komunita zákazníků, kteří si u něj předplatí úrodu na celý rok. Díky tomuto si vychutnají každý týden či 14 dní čerstvou zeleninu přímo z pole bez dalších zprostředkovatelů, kteří by zvyšovali cenu. Podílníci zemědělce buď znají, nebo ho mají možnost poznat. Mohou se podívat na jeho pole a promluvit si s ním o pěstebních postupech. Zemědělec na druhé straně získá jistotu finančních prostředků na celý rok – může tedy zakoupit osivo, zaplatit brigádníky na pole, opravit stroj a poplatit další nezbytné náklady. Zeleninu z pravidla vozí do odběrného místa, kde si podíly komunita rozebere.

            Ředitelem i duší Svobodného statku na soutoku je Jaroslav Lenhart, kterému po boku stojí Kateřina Šimková. Spolu se starají nejen o koordinaci statku, práci na poli, sklizeň a komunikaci s členy KPZ, ale i rozvoz zeleniny na odběrná místa. A právě Jaroslav s Kateřinou píší podílníkům každý týden krásné newsletter e-maily. Jestli patříte mezi ty, kteří se ještě k odběru zeleniny nepřihlásili, nemůžeme jinak a představit vám pár znich.

Předmět:
“Díkuvzdání a zeleninka ze Svobodného statku na soutoku”
Vděčný den všem,
Je radost dívat se na růst a zrání, které bez ustání kolem roste a zraje. Sklízení je velmi delikátní záležitostí zemědělského procesu, protože ukončujete život, aby mohl být živý život jiný. A tím i zázračnost růstu dává předzvěst sklizně, což může už předem vytvářet vděčnost za to co bude, ale zároveň i vděčnost za to co je. Jak to pěkně roste:) Tak chvála za to, jak to pěkně roste a zraje.

Srdečně za Svobodný statek na soutoku
Jaroslav a Kateřina

Předmět:
“První květnový závoz zeleniny ze svobodného statku na soutoku”
Každý den
na soutoku krásy 
rozpouští si vlasy
krásná milá Zem
a dává se nám všem
Dobrý den,
déšť, taková prostá a krásná skutečnost, která všechno svlaží a napučené puky naplní životadárnou vláhou. U nás po šesti týdnech zapršelo. A dnes je krásně.
Zdravíme vás ze Svobodného statku na soutoku, kde jsme připraveni vás letos zásobit dary Země, o které se staráme, aby v co nejzdravějším stavu pro vás vyrostly a uzrály. Už jsme vysázeli a opleli sta tisíce rostlinek, aby se jim pěkně rostlo a žilo.

Srdečně
za celý tým
Jaroslav a Kateřina

            Do druhé poloviny sezóny přídělů KPZ Svobodného statku na soutoku se můžete přihlásit do konce září. Informace najdete na stránkách statku. A na jakou zeleninu se můžete těšit? No přeci na tu, která přirozeně vydrží čerstvá po celou zimu – na barmbory, mrkve, petržel, celer, dýně, tuříny, kedlubny, cibuli a další. Nechcete-li objednávat podíl, můžete si k nám do obchodu objednat zeleninu z e-shopu. Jarda s Káťou k nám jezdí každý týden, vykládají těžké bedýnky a pytle plné zeleniny a vždy mají úsměv na tváři.

Pro Kosí Zob Magdalena Hronová